Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chào mừng bạn đến với website coniccorp.com.vn
circles
JFE-Meranti
Nhà máy nước Nhị Thành
h3
h2
h1
Trở về Giới thiệu

Nhân lực

STT MÔ TẢ
SỐ LƯỢNG
GHI CHÚ
1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5

QUẢN LÝ DỰ ÁN
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mechanical EngineerElectrical Engineer

Civil Engineer

Architect

MAIN SUPERVISOR

TECHNICAL WORKERS

Equipment installation worker

Fabrication worker

Pipe fitter

High pressure welder

Electrical worker

Civil worker

Normal labor (seasonal labor)

03

32

16

08

06

02

20

380

65

30

45

30

60

150

125

Mobilized correspond to

the fact labor needs

Khách Hàng