Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chào mừng bạn đến với website coniccorp.com.vn
circles
JFE-Meranti
Nhà máy nước Nhị Thành
h3
h2
h1
Trở về Home

Hệ thống HSE

Được thành lập từ năm 2005.

Mỗi công trường đều có giám sát HSE, kế hoạch HSE, kế hoạch ứng phó khẩn cấp, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn và báo cáo HSE.

100% lao động đã qua đào tạo HSE trước khi tham gia công tác tại công trường.

Khách Hàng