Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chào mừng bạn đến với website coniccorp.com.vn
circles
JFE-Meranti
Nhà máy nước Nhị Thành
h3
h2
h1
Trở về Home

Hệ thống quản lý chất lượng

Mỗi công trường đều có cán bộ giám sát chất lượng với đầy đủ biểu mẫu và dụng cụ cho mỗi hạng mục công việc.

Các biểu mẫu kiểm tra, báo cáo được cập nhật thường xuyên.

Trước khi nghiệm thu bàn giao phải có đầy đủ biên bản nghiệm thu kèm theo chi tiết các hạng mục.

Khách Hàng