Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chào mừng bạn đến với website coniccorp.com.vn

Dự án

12
Manufacture-vn

   Name  Year  Nationality Fabrication of support and installation for Vina Kyoei factory 2015 Japan Modify tunnel Tank for Lixil factory 2015 Vietnam Fabricate steam tank 100 litres for Baconco factory 2015 Vietnam Fabricate  and installation Busbar for Perstima factory – Binh Duong 2016 Japan Fabricate  and installation frame machine for Tien Son Plastic factory …

Construction-vn

 Name  Year  Nationality KANAAN SAIGON factory 2005-2006 Korea SOVIGAS factory 2009 Vietnam VEDAN BINH PHUOC 2009-2010 Taiwan VEDAN GIA LAI 2009-2010 Taiwan SOVIGAZ LONG AN 2011 Vietnam VINACAFE BIEN HOA 2011-2013 Vietnam Phu My Port 2014 Vietnam

Mechanical and Electrical

 Name  Year  Nationality Installation Equipment and Electrical works for ISUZU Vietnam Factory 2015 Japan Installation piping and equipment for Phu My3 Water treatment Factory 2016 Vietnam Piping mechanical installation work for Instand nooddle Factory 2016 Cambodia Mechanical installation for Rang Dong Plastic Factory –Long An 2016 Vietnam Installation and electric for TOTO Factory in Hung …

Dự án đang thực hiện

   Công trình  Năm  Quốc gia Nhà máy Công nghiệp kính nổi Việt Nam (VGI) – KCN Mỹ Xuân A, Bà Rịa – Vũng Tàu 2019 Nhật Bản Nhà máy Hóa Chất Hiếm Việt Nam (VREC) – KCN Cái Mép, Bà Rịa – Vũng Tàu 2019 Nhật Bản Nhà máy xử lý nước thải Hoàng …