Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chào mừng bạn đến với website coniccorp.com.vn

Dự án

12
Manufacture-vn

 Name  Year  Value (USD)  Nationality Construction of foundation & installation of tower for TOHOKU chemical plant 2005 Fabrication and installation of Stainless steel water tank for Floated Glass factory VGI 2006 Fabrication and installation of working flatform for FSV factory 2006 Fabrication and installation of working flatform for assembly line – SUZUKI VN factory 2005 …

Construction-vn

 Name  Year  Value (USD)  Nationality KANAAN SAIGON factory 2005-2006 SOVIGAS factory 2009 VEDAN BINH PHUOC 2009-2010 VEDAN GIA LAI 2009-2010 SOVIGAZ LONG AN 2011 VINACAFE BIEN HOA 2011

Mechanical and Electrical

 Name  Year  Value (USD)  Nationality Installation of Assembly line for SUZUKI VN factory 2005 Installation of tower support and equipment for production line – TOHOKU VN Chemical factory 2005 Installation of machine BD06 for Kimberly-Clark Vieät Nam 2005 Installation of pressing machine for HIRASHAKI VN factory 2005 Installation of Drier machine for Furukawa Automotive VN …

Dự án đang thực hiện

   Công trình  Năm  Giá trị (USD)  Quốc gia Nhà máy xử lý nước thải Yên Bình – KCN Phúc Trìu, Thái Nguyên 2017 Nhà máy Mercedes- Benz, Gò Vấp – TP.HCM 2017 Nhà máy sơn Jotun Viêt Nam, KCN Sóng Thần – Bình Dương 2017